DŹWIGNIA HANDLU ZYSKAJ NA HANDLU

dofinansowanie do firmy dla młodych

Bolączką młodych przedsiębiorców jest brak funduszy. Nawet jeśli jakieś są, bardzo często są niewystarczające do zrealizowania zamierzonych celów. Czasami nie brakuje pomysłu i chęci, ale problemem jest pozyskanie niezbędnego finansowania. Warto w takich przypadkach rozejrzeć się za źródłem dofinasowania dla firm młodych. Wbrew pozorom jest sporo możliwości na pozyskanie kapitału na start. Młode przedsiębiorstwa mogą skorzysta z m.in. z programów wsparcia.

Dofinansowanie do firmy dla młodych – skąd je pozyskać?

Jeśli do prowadzenia własnej działalności nie potrzeba wiele, można zgromadzić własne fundusze, pożyczyć pieniądze od rodziny i przyjaciół. Kolejną możliwością jest uzyskanie dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Młodzi przedsiębiorcy mogą starać się o dotację na założenie swojego biznesu, która jest bezzwrotna.

W tym celu należy udać się do Urzędu Pracy i tam wypytać o wszystkie szczegóły aktualnych informacji dotyczące kwoty dofinasowania i kryteriów, jakie trzeba spełnić, aby zostało ono przydzielone. Okazuje się, że z Funduszu Pracy można uzyskać środki do sześciokrotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia. Nie trzeba ich potem zwracać. Jest też dostępny program Pierwszy Biznes, dzięki któremu możliwe jest sfinansowanie wydatków związanych z rozpoczęciem swojej własnej działalności. Można liczyć na więcej niż 90 tysięcy złotych w postaci pożyczki na preferencyjnych warunkach. Przy braku funduszy na start jest to duże ułatwienie.

Kolejną opcją jest pozyskanie finansowania dla swojej firmy w postaci kredytu na innowacje technologiczne. Z rozwiązania tego mogą skorzystać przedsiębiorcy potrzebujący kapitału na zakup czy uruchomienie nowych linii technologicznych/maszyn, rozbudowę/wynajem/zakup budynków. To samo dotyczy zakupu patentu, licencji czy know-how. Ubiegać można się o nawet 6 milionów złotych na ulgowych warunkach. Są też pożyczki dla innowacyjnych firm, które opiewają na jeszcze większe kwoty. Ciekawą opcją są też Sieci Otwartych Innowacji, w ramach których można pozyskać niemałą kwotę na pokrycie kosztów związanych z patentem, know-how, prawami własności intelektualnej.

Gdzie jeszcze można zdobyć dofinansowanie?

W poszukiwaniu dofinansowania dla swojej firmy można zdecydować się na sprzedaż pakietu udziałów funduszowi inwestycyjnemu. Fundusze pożyczkowe są wsparciem dla osób początkujących w prowadzeniu działalności i mających problem z uzyskaniem dofinansowania. Środki uzyskane z pożyczki można przeznaczyć m.in. na zakup niezbędnych maszyn i urządzeń, sfinansowanie inwestycji, zakup potrzebnych materiałów i surowców. Ciekawym i coraz popularniejszym sposobem jest crowdfunding udziałowy. Warto zapoznać się z zasadami przyznawania pomocy de minimis, które zostały uregulowane w Rozporządzeniu Komisji Europejskiej.

mgr ekonomii Krzysztof Olech
seo@getso.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *