DŹWIGNIA HANDLU ZYSKAJ NA HANDLU

Czym jest bankructwo firmy?

Kiedy firma traci płynność finansową i nie może uporać się z swoimi zobowiązaniami, pojawia się nad nią widmo upadłości. Poniżej pokrótce wyjaśniamy, czym jest bankructwo firmy, jak złożyć o nie wniosek oraz jakie są tego konsekwencje.

Co to jest bankructwo firmy?

Termin bankructwo jest tożsamy z pojęciem upadłości firmy i oznacza brak możliwości wypełnienia zobowiązań finansowych wobec wierzycieli. Chodzi tutaj nie o przejściowe i krótkotrwałe kłopoty finansowe, ale o długotrwały brak środków na spłatę zadłużeń. Aby możliwe było ogłoszenie bankructwa muszą zaistnieć określone przesłanki, ponieważ upadłość firmy zawsze powinna być ostatecznym krokiem, który podejmuje się po wyczerpaniu wszystkich innych możliwości, takich jak redukcje etatów czy restrukturyzacja firmy.

Jak i gdzie złożyć wniosek o upadłość firmy?

Prawo do ogłoszenia upadłości w odpowiednich warunkach mają zarówno duże i średnie firmy, jak i jednoosobowe działalności gospodarcze. Aby upadłość doszła do skutku, należy złożyć odpowiedni wniosek w wydziale gospodarczym sądu rejonowego właściwego miejscowo dla prowadzonej działalności- wniosek taki złożyć może sam przedsiębiorca, jego spadkobiercy, a także wierzyciele. Sąd po zbadaniu okoliczności uzasadniających wniosek oddala, odrzuca go lub akceptuje; to ostatnie pozwala na wszczęcie właściwej procedury upadłościowej.

Jakie są konsekwencje ogłoszenia bankructwa firmy?

Ogłoszenie upadłości niesie ze sobą szereg różnorodnych konsekwencji, zależnych od rodzaju upadłości. Zależnie od sytuacji, można bowiem ogłosić upadłość z likwidacją majątku lub upadłość z możliwością układu. Zbankrutowaną firmę poznamy też po tym, że do swojej nazwy musi ona dodać właśnie jedno z powyższych określeń. Skutki ogłoszenia upadłości dotyczą również sposobu zwalniania pracowników, majątku upadłej firmy, a także osobistego majątku upadłego.

mgr ekonomii Krzysztof Olech
seo@getso.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *